به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 11:40 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

نظام‌نامه‌های داخلی آطرا

همراه گرامی : در صورت نیاز به استفاده از نظامنامه های داخلی مجموعه شرکتهای فنی و مهندسی آطرا با مدیریت یا معاونت اداری و مالی تماس بگیرید.

نظام نامه مالی و معاملاتی آطرا

غیر قابل دریافت

نظام نامه دبیرخانه و بایگانی آطرا

غیر قابل دریافت

نظام نامه طبقه بندی مشاغل آطرا

غیر قابل دریافت

نظام نامه مدیریت دانش و برنامه ریزی آموزشی آطرا

غیر قابل دریافت

نظام نامه استخدام و دستمزد آطرا

غیر قابل دریافت

نظام نامه اموال و انبارداری آطرا

غیر قابل دریافت