به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 9:58 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

پیام مدیر عامل

بنام یزدان پاک

اینک که مام کهن ایران زمین بیش از هر زمان دیگری نیازمند بذل توجه هنرمندان و عاشقان عرصه مهندسی است، متاسفانه نخبگان مهندسی در طوفان بی‌مهریها و دام بی‌دانشان گرفتار آمده‌اند. باید بدانیم که آبادانی این خاک پاک اقل از حفظ آن نیست و سربازان آبادانی ایران زمین در کنار مدافعان حرمت و خاک آن، مبارزانی خستگی ناپذیرند که ایثار علم و جان را سرلوحه زندگیشان قرارداده‌اند.

ما در این مجموعه فنی مهندسی، تلاش داریم که به رسالت خود در جهاد عمران و آبادانی ایران زمین عمل نمائیم. بی‌شک چنین رسالتی عظیم بدون اتکا بر سرمایه‌های انسانی متخصص، عبثی بیش نیست. لذا این مجموعه استوار بر نبوغ، تخصص، تجربه و پشتکار تمام گرانمایه‌گانی است که هریک به تنهایی الهام بخش پویندگان راه مهندسی هستند و هر بزرگمنشی که بداند و بخواهد در قلب این مجموعه،  ستونی استوار از ارکان ما خواهد بود.

در دیدگاه ما، مهندسی یک شغل نیست، هنر است، ذوق است، ایثار است، مسئولیت است، سرتاپا عشق است و غرور. ما همت نموده‌ایم که با یاری همه هنرمندان عرصه مهندسی، هنر مهندسی را به رخ بکشیم و امیدواریم کمک  و همت همه بزرگواران یارگیر ما در این راه باشد.

احترام بی پایان ما، نثار تمام اسطوره‌های بانام و بی‌نام عرصه سازندگی ایران زمین باد.