به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 9:51 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

اختراعات و نوآوری

  • Kalami, Arash, Disinfectant Waste Device With Active Oxygen And Microwaves, 41st International Exhibition Of InventionsOf Geneva 10th −14th April 2013.
  • Kalami, Arash, West Disinfection System By Activated Oxygen, Asian invenventions and best idea exhibition Beiging (China) 2013.