به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 11:20 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

سرمایه انسانی شرکت

امید فریدونی

عضو هیئت امناء و مدیرعامل
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1377)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-زلزله (1380)
دکتری : مهندسی عمران-زلزله (درحال تحصیل)
ک.ط.م. : 1041

فرهاد زهی سعادت

عضو هیئت امناء و معاون ساخت و توسعه
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1377)
ک.ط.م. : 6042

فرشاد زهی سعادت

عضو هیئت امناء و معاون فنی و طراحی
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1378)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-ژئوتکنیک (1398)
ک.ط.م. : 4042

سالار راستی

مدیر گروه امور مناقصه و پیمان
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1394)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-سازه(1400)
دکتری : مهندسی عمران-سازه (درحال تحصیل)
ک.ط.م. : 5133

برهان مدرومی

معاون اداری و مالی
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1394)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-زلزله (1400)
ک.ط.م. : 2042

مهدی حاج نصیری

معاون نظارت و مدیریت پروژه
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1379)
ک.ط.م. : 5042

امیل یونان

مدیر دپارتمان ساختمان
کارشناسی : معماری (1387)
کارشناسی ارشد : معماری (1393)
دکتری : معماری (درحال تحصیل)
ک.ط.م. : 4143

مرتضی وکیلی

مدیر دپارتمان مقاوم سازی
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1381)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-سازه (1385)
دکتری : مهندسی عمران-سازه (1394)
ک.ط.م. : 4243

الهام وطن پور

مدیر دپارتمان آب و فاضلاب
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1381)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-ژئوتکنیک (1397)
ک.ط.م. : 4343

مهشاد فریدونی

مدیرگروه معماری
کارشناسی : معماری (1388)
ک.ط.م. : 4133

آرش کلامی

مدیر گروه تاسیسات برقی
کارشناسی : مهندسی برق-الکترونیک (1380)
کارشناسی ارشد : مهندسی برق-الکترونیک(1382)
دکتری : مهندسی برق- الکترونیک (درحال تحصیل)
ک.ط.م. : 4133

حسن زهی سعادت

مدیر گروه تاسیسات مکانیکی
کارشناسی : رشته تاسیسات (1367)
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک (1393)
ک.ط.م. : 4133

سیما درویش

مدیرگروه سازه
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1385)
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-ژئوتکنیک (در حال تحصیل)
ک.ط.م. : 4133

نگین میلانی

مدیر گروه دانش و آموزش
کارشناسی: معماری (1392)
کارشناسی ارشد: معماری (1398)
ک.ط.م. : 1223

سهیل نجاتی

مدیر گروه واحد فنی و نظارت
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1397)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-سازه(1400)
ک.ط.م. : 5433

بابک شرافتمند

مدیرگروه امور ناظران و پیمانکاران
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1390)
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران-ژئوتکنیک (1399)
ک.ط.م. : 5233

الهام حسینی

مدیر گروه تاسیسات آب و فاضلاب
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران(1387)
کارشناسی ارشد : مهندسی عمران-زلزله (1391)
ک.ط.م. : 4333

سمیه صدفیان

کارشناس فنی
کارشناسی : معماری(1389)
کارشناسی ارشد : معماری (درحال تحصیل)
ک.ط.م. : 4132

فرزاد زهی سعادت

کارشناس مناقصات و قرار دادها
کارشناسی : مهندسی عمران-عمران (1399)
ک.ط.م. : 3122

حسن بابائی

کارشناس مالی و حسابداری
کارشناسی :حسابداری(1387)
ک.ط.م. : 2122

فرزانه جوادی

کارشناس سرمایه انسانی
کارشناسی : گرافیک(1389)
ک.ط.م. : 2222

جعفر مولوی

مسئول روابط عمومی و کارشناس ایمنی و بهداشت HSE
ک.ط.م. : 1122 و 2422