به سامانه مجموعه شرکت های فنی و مهندسی آطرا خوش آمدید

28 خرداد 1403 11:16 ق.ظ

آرمان ما، ابداع هنر و خلق کیفیت است.

مقالات پژوهشی

یکی از سیاستها و افتخارات مجموعه فنی و مهندسی آطرا استفاده از سرمایه‌های انسانی صاحب دانش و متبحر در پژوهش می‌باشد که این توانمندیها را می‌توان در فعالیتهای پژوهشی کادر آطرا مشاهده نمود. در این بخش تعدادی از مقالات و طرحهای پژوهشی سرمایه‌های انسانی آطرا به عنوان نمونه ذکر شده است.

 

الف- مقاله علمی در سمینارها و نشریات بین المللی
 • Vakili, H. Showkatu, (2016), Experimantal and numerical investigation of elephant foot buckling and retrofitting of cylindeical shells by FRP, Journal of Composites for Construction, 20(4).
 • Kalami, (2014), Typical structure of data compression using determination of layer weights, Global Journal of Engineering Science and Research, 1(2).
 • Kalami, T. Sedghi (2014), High density efficient shape database classification for optimizes stationary transformed features, International Journal of Engineering and Technology Sciences, 2(1).
 • Kalami, T. Sedghi (2013), Robust classification of face image based on surface information for two data-sets analysis, International Journal of Engineering Sciences and Emerging Technology, 5(2).
 • Kalami, T. Sedghi (2013), Robust model of semantically rich partial understanding method for classification of face image surface information based on LDA, International Journal of Engineering and Technology Sciences, 1(3).
 • Kalami, T. Sedghi (2013), Fast algorithm Radix-4 structures for computing IFFT in MCM systems, International Journal of Natural and Engineering Sciences, 7(2).
 • Kalami, T. Sedghi (2013), Shape Database classification using advanced machine vision methods and stationary transformed features, International Journal of Natural and Engineering Sciences, 7(3).
 
ب- مقاله علمی در سمینارها و نشریات داخلی
 • Kushkbaghi, P. Zarfam, O. Fereidooni, Optimal geometry design of single layer lamella domes using charged system search algorithm, International Conference on Modern Achievements in civil engineering, Tehran, 2015
 • غلامرضا قدرتی امیری و امید فریدونی ، بررسی انرژیهای لرزه ای غیرخطی سازه های بتنی مسلح ، نشریه فنی مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، 1384، دوره 35، شماره 2، صفحه 57-68.
 • غلامرضا قدرتی امیری و امید فریدونی ، محاسبه انرژیهای داخلی لرزه ای سازه های بتن آرمه با استفاده از آنالیز دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی، همایش بین المللی مهندسی زلزله دانشگاه گیلان ، 1381.
 • امید فریدونی، پنام زرفام و نسیم جعفری، تحلیل خطر مستقل از زمان با استفاده از زنجیره احتمالات مارکوف، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، تهران، 1394.
 • امید فریدونی، پنام زرفام و نسیم جعفری، تحلیل خطرپذیری شهر ارومیه با استفاده از روش احتمالاتی زنجیره احتمالات مارکوف گسسته مستقل اززمان، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری وزیرساختمهای شهری، تبریز، 1394.
 • آرش دشتی و امید فریدونی، بررسی رفتار و شکل پذیری اتصالات صلب فولادی پر مقاومت و نرمه در برابر بارهای انفجاری به روش المان محدود ، اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها ، ارومیه ، 1397.
 • مرتضی موسوی برنج آباد و امید فریدونی، بررسی و تحلیل رفتار تیرورقهای جعبه ای فولادی خمیده در افق تقویت شده با مصالح FRP، اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها ، ارومیه ، 1397.
 • سهیل نجاتی، سالار راستی، برهان مدرومی و امید فریدونی ، بررسی تاثیر انتخاب و مقیاس سازی رکورد زلزله بر پاسخ سازه بتنی مقاوم شده با مهاربند کمانش تاب  BRB، هفتمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری، تهران ، 1399
 • احسان خیری و امید فریدونی ، اثر مدل سازی راه پله فرار فلزی در رفتار لرزه ای سازه های فولادی ، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله ، تهران ، 1398.
 • احسان خیری و امید فریدونی ، بررسی عملکرد راه پله های فرار در رفتار لرزه ای قاب های خمشی ویژه فولادی، دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران ، تهران ، 1398.
 • مرتضی وکیلی و حسین شوکتی ، کمانش پافیلی و مقاوم سازی پوسته های استوانه ای جدارنازک با استفاده از مصالح کمپوزیتی FRP ، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ، 1394 ، جلد 45.
 • مرتضی وکیلی و حسین شوکتی ، کمانش پوسته های استوانه ای جدارنازک فولادی تحت بارگذاری فشار داخلی و نیروی محوری ، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، 1394.
 • مرتضی وکیلی و محمد لطف الهی یقین ، شناسایی غیرمخرب ترک با استفاده از آنالیز موجک ، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، 1394.
 • مرتضی وکیلی و محمد لطف الهی یقین ، شناسایی غیرمخرب ترک داخلی با استفاده از آنالیز موجک ، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز ، 1387، جلد 37.